Renungan-Harian-Kisah-Rasul-17-Berbagi-Injil-Dengan-Orang-Terdidik

Renungan Harian Kisah Rasul 17 | Berbagi Injil Dengan Orang Terdidik

Renungan Harian Kisah Rasul 17 | Berbagi Injil Dengan Orang Terdidik. Apa yang dapat dipelajari dari Paulus, tentang cara memberitakan Injil, ketika Paulus berhadapan dengan ahli-ahli pikir? Bagaimana Paulus begitu cerdik dalam penginjilannya (ay 22-28)?

Berbagi Injil Dengan Orang Terdidik

Atena adalah kota terpelajar dan kota religius.  Selain ada kumpulan orang Yahudi, di Atena terdapat banyak pengikut filsafat tertentu dan penyembahan berhala.  Paulus menyapa masing-masing kelompok sesuai dengan konteks masing-masing (ayat 16-18).  Oleh karena memberitakan sesuatu yang baru, Paulus mendapat kesempatan membagikannya di sidang Areopagus (ayat 19-21).  Disini kita melihat strategi penginjilan Paulus yang peka konteks dan memanfaatkan pengetahuan iman mereka akan wahyu umum.  Pertama, Paulus tidak mengecam berhala-berhala sesembahan mereka.  Sebaliknya, ia memakai salah satu berhala yang tidak bernama untuk memperkenalkan Allah yang disembahnya (ayat 22-23).  Kedua, Paulus memperkenalkan Allah sebagai Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya.  Dia berdaulat penuh atas segala ciptaan-Nya, termasuk manusia.  Hidup manusia berasal dari dan bergantung penuh kepada Allah (ayat 24-28).  Ketiga, paulus memperkenalkan cara beribadah yang benar di hadapan Allah yang Mahabesar.  Ibadah yang benar bukan dengan menyembah berhala melainkan dengan menjalani kehidupan yang kudus yang berkenan kepada-Nya.  Kehidupan itu harus dipertanggungjawabkan satu kali kelak di hadapan Dia yang telah membangkitkan Kristus (ayat 19-31). Hasil pemberitaan Injil itu terbagi dua.  Ada yang menolak Injil, tetapi tidak sedikit juga mereka yang bertobat (ayat 32-33).

Roh Kudus mengurapi anak Tuhan yang mempersiapkan diri dengan baik untuk memberitakan Injil-Nya. (Renungan Harian Kisah Rasul 17 | Berbagi Injil Dengan Orang Terdidik)

Baca juga: Renungan Harian Kisah Rasul 4 | Doa Untuk Ekspansi Kerajaan

Leave a Reply