Renungan Harian Matius 24: 35

Renungan Harian Matius 24: 35. Tiga hari sebelum kematiannya, Yesus menghabiskan waktu untuk mengajar di bait Allah. Yesus duduk di atas bukit zaitun, datanglah murid-muridNya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Yesus menjelaskan kejadian yang sangat hebat dan menyedikan yang akan terjadi pada kedatangannya yang kedua kali dan tentang akhir...

Renungan Harian 1 Petrus 2: 8

Renungan Harian 1 Petrus 2: 8. Berbicara tentang orang Farisi dan para pemimpin agama Israel, Yesus tidak pernah berbasa-basi. Seperti renungan kemarin, Yesus dengan sangat keras menegur mereka dengan blak-blakan. Walaupun demikian mengapa orang-orang Farisi masih menolak-Nya? Padahal mereka sangat menguasai Perjanjian Lama. Mengapa mereka tidak mengkoneksikan antara nubuatan kitab...

Renungan Harian Matius 23: 13

Renungan Harian Matius 23: 13. “Jangan jadi orang yang munafik”. Anda pasti sering mendengarnya bukan? Atau mungkin anda sering mengatakannya kepada teman anda. Ya, tidak ada seorangpun yang suka dengan orang yang munafk. Bahkan Tuhan pun sangat benci dengan kemunafkan. Yesus sangat sangat keras sekali kepada orang-orang yang munafk seperti...

Renungan Harian Matius 22: 37-39

Renungan Harian Matius 22: 37-39. Pernahkah Anda membaca seluruh Perjanjian Lama? Sangat menarik, beragam .. dan sangat panjang! Perjanjian Lama berisi tiga puluh sembilan buku yang ditulis oleh lebih dari tiga puluh orang. Periode sejarah aktual yang tercakup dalam Perjanjian Lama jauh lebih lama, mencakup penciptaan alam semesta (Kejadian 1-2)...