Khotbah Kristen Ayub 20 | Ketika hidup terasa tidak sesuai harapan

Khotbah Kristen Ayub 20. Kehidupan kadang terasa berjalan tidak sesuai harapan. Kita melihat orang yang jahat, pelit, suka menipu tetapi rupanya berhasil, hidup enak, sukses, berkecukupan. Sebaliknya kita melihat orang yang baik, jujur tetapi kok hidupnya sengsara. Di dalam alkitab ada seorang tokoh yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan...

Bahan Cerita Sekolah Minggu Ayub 1:1-5 | Allah Bangga Dengan Ayub

Ringkasan Cerita Alkitab Bahan Cerita Sekolah Minggu Ayub 1:1-5 | Allah Bangga Dengan Ayub. Ada seorang laki-laki yang tinggal di tanah Us bernama Ayub.  Allah bangga dengan Ayub.   Mengapa Allah bangga dengan Ayub ?  Karena Ayub memelihara karakter-karakter rohani dalam kehidupannya setiap hari.  Dengan firman-Nya, Allah menyatakan / mengatakan  Ayub...

Bahan Cerita Sekolah Minggu Ayub 2:1-13 | Ayub Kehilangan Semua yang Dimilikinya

Ringkasan Cerita Alkitab Bahan Cerita Sekolah Minggu Ayub 2:1-13 | Ayub Kehilangan Semua yang Dimilikinya. Dalam sekejap, Ayub kehilangan semua yang dimilikinya (Ayub 1:18).  Dalam sekejap, Ayub kehilangan semua hartanya dan semua anaknya. Namun setelah Ayub kehilangan semua yang dimilikinya, Ayub sujud dan menyembah kepada Allah serta berkata : “Dengan...